“Det lilla hotellet för de stora stunderna”

Möten - Bröllop - Weekend 
“Gästgifvaregården för allt och alla”

Lunch - á la carte- Catering - Bröllop - Högtider
“Den naturliga mötesplatsen”

Möten - Kurser - Fester
 
Det lilla hotellet med stora möjligheter

Café-konferens-logi